ค้นหาคลังคำศัพท์
บริการแปลคำศัพท์ อังกฤษ-ไทย จาก NECTEC's Lexitron Dictionary

เรียงจาก:
ชนิดของคำ:

คำศัพท์ถูกค้นหาล่าสุด

If you have any questions or concerns, please send us a message, and we'll get you an answare as soon as posible

ประวัติทัั้งหมด